Súťaž

Naši výhercovia

Výhercom gratulujeme a všetkým Vám ďakujeme za účasť.

Peter Zbaviteľ
Notebook Asus E203NA-FD043TS
AV Eset Internet Security 1-PC / 1-Rok
Vianočné DVD Kéfas, Asus čistiaca sada

Viera Uhliarová
DVD prehrávač Yarvik 2x 7″
AV Eset Internet Security 1-PC / 1-Rok
Vianočné DVD Kéfas, Asus čistiaca sada

Mária Silová
Externý HDD Toshiba 750GB
AV Eset Internet Security 1-PC / 1-Rok
Vianočné DVD Kéfas, Asus čistiaca sada

Ing. Juraj Jankovič
Ruksak Husky Sloper 45l
AV Eset Internet Security 1-PC / 1-Rok
Vianočné DVD Kéfas, Asus čistiaca sada

Martina Máliková
Kamera do auta Forever
AV Eset Internet Security 1-PC / 1-Rok
Vianočné DVD Kéfas, Asus čistiaca sada

Vladimír Tauber
Powerbanka TP-LINK 6700mAh
AV Eset Internet Security 1-PC / 1-Rok
Vianočné DVD Kéfas, Asus čistiaca sada

Alena Slotová
Powerbanka TP-LINK 6700mAh
AV Eset Internet Security 1-PC / 1-Rok
Vianočné DVD Kéfas, Asus čistiaca sada

SÚŤAŽ O NOTEBOOK a iné hodnotné ceny

Do súťaže sa môžete zaradiť dvomi spôsobmi

A) Pokiaľ ste obdržali e-mail „💻 Ostaňte s nami, užívajte si výhody a vyhrajte hodnotné ceny“ (máj 2018) a potvrdili ste odber noviniek prostredníctvom e-mailu so zaradením do súťaže, boli ste zaradený do súťaže o notebook a iné hodnotné ceny.

B) Pokiaľ v predajni R-COMP (september – október 2018) nakúpite tovar alebo služby v minimálnej hodnote 10€, zriadite/aktualizujete Zákaznícku kartu a potvrdíte na tlačive, že sa chcete zaradiť do súťaže – budete zaradený do súťaže o notebook a iné hodnotné ceny.

Pravidlá súťaže
1. Zo žrebovania sú vylúčení zamestnanci spoločnosti R-COMP, s.r.o.
2. Do súťaže sa môže zapojiť len osoba, ktorá dosiahla vek 18 rokov.
3. Súťaž trvá do 31.10.2018, po tomto termíne prebehne žrebovanie a oboznámenie výhercov.
4. Výhercovi zaniká nárok na cenu ak si ju neprevezme do 30.11.2018 v prevádzke firmy R-COMP, s.r.o., Poľná 58, 034 01 Ružomberok.
5. Cena môže byť odovzdaná výhercovi až po predložení dokladu totožnosti a jeho totožnosť musí korešpondovať s totožnosťou klienta, ktorý potvrdil zotrvanie v programe Zákaznícka karta a/alebo Marketing.
6. Výhry nie sú vymáhateľné súdnou cestou.
7. Výhry nemôžu byť vyplatené v hotovosti.
8. Mená výhercov budú uverejnené na našej webovej stránke www.r-comp.sk a všetci vyžrebovaní výhercovia budú oboznámení o výhre prostredníctvom kontaktu, ktorý uviedli.
9. Súťažiaci svojou účasťou vyjadruje súhlas so spracovaním osobných údajov firmou R-COMP, s.r.o. v rozsahu meno a kontakt, výlučne pre účely súťaže. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať, okrem prípadov, keď zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje inak.
V prípade výhry súťažiaci súhlasí s vyhotovením fotodokumentácie jeho osoby spoločne s výhernou cenou a použitím tejto fotodokumentácie na prezentačných webových stránkach firmy R-COMP, s.r.o., (www.r-comp.sk a www.facebook.com/rcomprk)
Spoločnosť R-COMP, s. r. o. sa zaväzuje, že s osobnými údajmi nebude nakladať a zaobchádzať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
10. R-COMP, s.r.o. si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek zrušiť a ukončiť bez udania dôvodu alebo zmeniť podmienky súťaže.

ZĽAVY

Pokiaľ ste obdržali e-mail „💻 Ostaňte s nami, užívajte si výhody a vyhrajte hodnotné ceny“ a potvrdili ste zotrvanie v programe Zákaznícka karta máte pri nákupe v predajni R-COMP, s.r.o. nárok na tieto zľavy:

Zľava 15% na servisné práce.
Zľava je aplikovateľná jeden krát na servisný úkon vykonaný na jednom zariadení, ktoré je vo vlastníctve adresáta e-mailu.

Zľava 15% na licenciu ESET.
Zľava je aplikovateľná jeden krát na produkt ESET, ktorý nie je určený pre firemné použitie a poskytuje sa na MOC cenu licencie, ktorá je vydaná na meno adresáta e-mailu.

Pravidlá zliav
1. Zľava môže byť poskytnutá až po predložení dokladu totožnosti, a tento musí korešpondovať s totožnosťou klienta, ktorý potvrdil zotrvanie v programe Zákaznícka karta a/alebo Marketing.
2. Zľavy nie sú vymáhateľné súdnou cestou.
3. Zľavy nemôžu byť vyplatené v hotovosti.
4. Zľavy môžete čerpať do konca roka 2018 a nie je možné ich kombinovať s inými zľavami alebo akciami.
5. Zľavy nie je možné uplatniť pri predaji na faktúru alebo splátkový predaj.
6. R-COMP, s.r.o. si vyhradzuje právo zľavy kedykoľvek zrušiť a ukončiť bez udania dôvodu alebo zmeniť podmienky poskytovania zliav.