Súťaž o predĺženú záruku a Eset Internet Security

Naši výhercovia

Iveta Drapáčová, Likavka – rozšírenie záruky Asus na 3 roky
Marek Kohút, Likavka – licencia Eset Internet Security na 1rok

Výhercom gratulujeme a všetkým Vám ďakujeme za účasť.


Ako sa zapojiť do súťaže?
Do súťaže bude zaradený každý, kto
• zakúpi notebook ASUS v predajni počas trvania súťaže
• vlastní alebo si bezplatne vybaví Zákaznícku kartu

Hráme o
originálnu záruku pre notebook ASUS na 3 roky na zakúpené zariadenie
licenciu programu ESET Internet Security na 1 rok (nová licencia alebo predĺženie aktuálnej licencie)

Súťaž trvá od 21.9.2020 do 31.10.2020.

Veľa šťastia

Pravidlá súťaže
1. Zo žrebovania sú vylúčení zamestnanci spoločnosti R-COMP, s.r.o. a ich rodinní príslušníci.
2. Pokiaľ výherca nedosiahol vek 18 rokov, bude výhra odovzdaná len jeho zákonnému zástupcovi.
3. Výhercovia budú oboznámení o výhre prostredníctvom kontaktu, ktorí uviedli.
4. Ceny budú odovzdávané po žrebovaní v termíne dohodnutom s výhercami v priestoroch predajne R-COMP, s.r.o., Poľná 58, 034 01 Ružomberok.
5. Výhercovi zaniká nárok na cenu, ak si ju neprevezme do mesiaca od ukončenia súťaže.
6. Cena môže byť odovzdaná výhercovi až po predložení dokladu totožnosti a jeho totožnosť musí korešpondovať s totožnosťou registrácie v programe Zákaznícka karta.
7. Výhry nie sú vymáhateľné súdnou cestou.
8. Výhry nemôžu byť vyplatené v hotovosti.
9. Mená výhercov budú uverejnené na webovej stránke spoločnosti [www.r-comp.sk] a sociálnych sieťach [facebook, google]
10. Súťažiaci svojou účasťou vyjadruje dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov firmou R-COMP, s.r.o. v rozsahu meno, priezvisko, adresa a číslo OP pre účely odovzdania cien výhercom. Výherca súhlasí s vyhotovením foto-dokumentácie jeho osoby spoločne s výhernou cenou a použitím tejto fotodokumentácie na webových stránkach firmy R-COMP, s.r.o. [www.r-comp.sk] a marketingových sociálnych účtoch na facebooku a google.
Spoločnosť R-COMP sa zaväzuje dodržiavať pravidlá stanovené platnou európskou a slovenskou legislatívou a primerane Vaše osobné údaje chrániť.
11. R-COMP, s.r.o. si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek zrušiť a ukončiť bez udania dôvodu alebo zmeniť podmienky súťaže.

Prejsť na začiatok