Vyhraj notebook

Máme výhercu súťaže o notebook

Takto očakáva svojho nového majiteľa, ktorému týmto gratulujeme a všetkým ďakujeme za podporu a účasť.

A tu sú už spolu 🙂

Nakúp za 10€ a vyhraj NOTEBOOK

Ako sa zapojiť do súťaže?
Do súťaže bude zaradený každý, kto
• nakúpi akýkoľvek tovar v hodnote 10€ v predajni
• vlastní alebo si bezplatne vybaví Zákaznícku kartu
• vypíše súťažný kupón a tento vhodí do boxu na predajni

Ak sa ti páči táto súťaž, budeme radi, ak ju podporíš svojim zdieľaním.

Hráme o
Notebook a ešte pár pekných menších cien 🙂

Súťaž trvá od 11.9.2020 do 30.11.2020.

Veľa šťastia

Pravidlá súťaže

1. Zo žrebovania sú vylúčení zamestnanci spoločnosti R-COMP, s.r.o. a ich rodinní príslušníci.
2. Pokiaľ výherca nedosiahol vek 18 rokov, bude výhra odovzdaná len jeho zákonnému zástupcovi.
3. Výhercovia budú oboznámení o výhre prostredníctvom kontaktu, ktorí uviedli.
4. Ceny budú odovzdávané po žrebovaní v termíne dohodnutom s výhercami v priestoroch predajne R-COMP, s.r.o., Poľná 58, 034 01 Ružomberok.
5. Výhercovi zaniká nárok na cenu, ak si ju neprevezme do mesiaca od ukončenia súťaže.
6. Cena môže byť odovzdaná výhercovi až po predložení dokladu totožnosti a jeho totožnosť musí korešpondovať s totožnosťou registrácie v programe Zákaznícka karta.
7. Výhry nie sú vymáhateľné súdnou cestou.
8. Výhry nemôžu byť vyplatené v hotovosti.
9. Mená výhercov budú uverejnené na webovej stránke spoločnosti [www.r-comp.sk] a sociálnych sieťach [facebook, google]
10. Súťažiaci svojou účasťou vyjadruje dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov firmou R-COMP, s.r.o. v rozsahu meno, priezvisko, adresa a číslo OP pre účely odovzdania cien výhercom. Výherca súhlasí s vyhotovením foto-dokumentácie jeho osoby spoločne s výhernou cenou a použitím tejto fotodokumentácie na webových stránkach firmy R-COMP, s.r.o. [www.r-comp.sk] a marketingových sociálnych účtoch na facebooku a google.
Spoločnosť R-COMP sa zaväzuje dodržiavať pravidlá stanovené platnou európskou a slovenskou legislatívou a primerane Vaše osobné údaje chrániť.
11. R-COMP, s.r.o. si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek zrušiť a ukončiť bez udania dôvodu alebo zmeniť podmienky súťaže.

Prejsť na začiatok