Vianoce 2019

Nakúp nad 10€, VYHRAJ NOTEBOOK a iné hodnotné ceny

Naši výhercovia

• Gabriela J. – NOTEBOOK, vianočné svetlá
• Jozef D. – slúchadlá Creative, vianočné svetla, protišmyková podložka pre telefón, taška dicota
• Ján V. – herná myš Asus, tričko Asus ROG, vianočné svetla, protišmyková podložka pre telefón, taška dicota
• Anna U. – myš Microsoft, kuchárska zástera Intel, vianočné svetla, protišmyková podložka pre telefón, taška dicota
• Tomáš Š. – slúchadlá Asus, polokošela TP-Link, rukavice na ovládanie dotykového displeja Asus, vianočné svetla, protišmyková podložka pre telefón, taška dicota
• Martin Š. – Budík Eset, tričko Asus ROG, vianočné svetla, protišmyková podložka pre telefón, taška dicota

Pravidlá súťaže

Do súťaže bude zaradený každý, kto
• v predajni R-COMP, s.r.o. v dňoch 2.12.2019 – 21.12.2019 nakúpi akýkoľvek tovar alebo služby v hodnote viac ako 10 € s DPH
• je členom alebo sa zapojí do programu Zákaznícka karta
• čitateľne vyplní zlosovací lístok získaný pri nákupe, ktorý následne vhodí do zlosovacej škatule umiestnenej na predajni

Žrebovanie prebehne dňa 26.12.2019 v priestoroch predajne R-COMP, s.r.o., Poľná 58, 034 01 Ružomberok.
Cena bude odovzdávaná po žrebovaní v termíne dohodnutom s výhercami v priestoroch predajne R-COMP, s.r.o., Poľná 58, 034 01 Ružomberok.

Všeobecné pravidlá súťaží

1. Zo žrebovania sú vylúčení zamestnanci spoločnosti R-COMP, s.r.o. a ich rodinní príslušníci.
2. Pokiaľ výherca nedosiahol vek 18 rokov bude výhra odovzdaná len jeho zákonnému zástupcovi.
3. Výhercovi zaniká nárok na cenu ak si ju neprevezme do 31.1.2020 v prevádzke firmy R-COMP, s.r.o., Poľná 58, 034 01 Ružomberok.
4. Cena môže byť odovzdaná výhercovi až po predložení dokladu totožnosti a jeho totožnosť musí korešpondovať s totožnosťou klienta uvedeného na zlosovacom lístku resp. s totožnosťou klienta zapojeného do vernostného programu Zákaznícka karta.
5. Výhry nie sú vymáhateľné súdnou cestou.
6. Výhry nemôžu byť vyplatené v hotovosti.
7. Mená výhercov budú uverejnené na našej webovej stránke www.r-comp.sk a všetci vyžrebovaní výhercovia budú oboznámení o výhre prostredníctvom kontaktu, ktorý uviedli.
8. Súťažiaci svojou účasťou vyjadruje dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov firmou R-COMP, s.r.o. v rozsahu meno, adresa a kontakt pre účely súťaže – kontaktovania výhercov.
V prípade výhry súťažiaci súhlasí s vyhotovením fotodokumentácie jeho osoby spoločne s výhernou cenou a použitím tejto fotodokumentácie na webových stránkach firmy R-COMP, s.r.o.
Spoločnosť R-COMP sa zaväzuje
dodržiavať pravidlá stanovené platnou európskou a slovenskou legislatívou a primerane Vaše osobné údaje chrániť.
9. R-COMP, s.r.o. si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek zrušiť a ukončiť bez udania dôvodu alebo zmeniť podmienky súťaže.

V Ružomberku 1.12.2019