Výsledky súťaže VIANOCE 2017

Naši výhercovia – gratulujeme

Za podporu súťaže ďakujeme našim partnerom, ktorý prispeli
ASUS notebook v hodnote 379€
ESET licencie v hodnote 349,30€

Lucia J. – NOTEBOOK ASUS, Eset Internet Security
Miroslav H. – Ruksak Asus Matt, Eset Internet Security
Jaroslav M. – Headset Asus Cerberus, Eset Internet Security
Ján C. – R/C auto Bentley Continental GT, Myš Asus KR Collection, Eset Internet Security
Ivan K. – Powerbanka A-Data, USB Kľúč Bone, Rukavice Asus sGloves pre dotykové zariadenia, Eset Internet Security
Juraj B. – Selfie tyč Monopod, Zdobička tescoma Delícia, Spinner Genesis, Eset Internet Security
Dušan J. – Waveboard eXtreme, Eset Internet Security

Pravidlá súťaže

Do súťaže bude zaradený každý, kto v predajni R-COMP, s.r.o. v dňoch 8.11.2017 – 20.12.2017 nakúpi akýkoľvek tovar alebo služby v hodnote viac ako 10 € s DPH a čitateľne vyplní zlosovací lístok získaný pri nákupe, ktorý následne vhodí do zlosovacej škatule umiestnenej na predajni alebo na servise.
Žrebovanie prebehne dňa 21.12.2017 v priestoroch predajne R-COMP, s.r.o., Poľná 58, 034 01 Ružomberok.
Ceny budú odovzdávané po žrebovaní v termíne dohodnutom s výhercami v priestoroch predajne R-COMP, s.r.o., Poľná 58, 034 01 Ružomberok.

Všeobecné pravidlá súťaží

1. Zo žrebovania sú vylúčení zamestnanci spoločnosti R-Comp, s.r.o. a ich rodinní príslušníci.
2. Pokiaľ výherca nedosiahol vek 18 rokov bude výhra odovzdaná len jeho zákonnému zástupcovi.
3. Výhercovi zaniká nárok na cenu ak si ju neprevezme do 31.1.2018 v prevádzke firmy R-COMP, s.r.o., Poľná 58,
034 01 Ružomberok.

4. Cena môže byť odovzdaná výhercovi až po predložení dokladu totožnosti a jeho totožnosť musí korešpondovať s totožnosťou klienta uvedeného na zlosovacom lístku alebo s totožnosťou klienta zapojeného do vernostného programu Zákaznícka karta.
5. Výhry nie sú vymáhateľné súdnou cestou.
6. Výhry nemôžu byť vyplatené v hotovosti.
7. Mená výhercov budú uverejnené na našej webovej stránke www.r-comp.sk a všetci vyžrebovaní výhercovia budú oboznámení o výhre prostredníctvom kontaktu, ktorý uviedli.
8. Súťažiaci svojou účasťou vyjadruje dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov firmou R-COMP, s.r.o. v rozsahu meno, adresa a kontakt pre účely súťaže – kontaktovania výhercov, najneskôr do 31.1.2018.
Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať, okrem prípadov, keď zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje inak.
V prípade výhry súťažiaci súhlasí s vyhotovením fotodokumentácie jeho osoby spoločne s výhernou cenou a použitím tejto fotodokumentácie na webových stránkach firmy R-COMP, s.r.o.
Spoločnosť R-COMP s. r. o. sa zaväzuje, že s osobnými údajmi bude nakladať a zaobchádzať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a najmä, že neposkytne osobné údaje tretím osobám, s výnimkou prípadov, keď jej povinnosť sprístupniť osobné údaje ukladá zákon (napr. v trestnom konaní, daňovom konaní a pod.) alebo bez predchádzajúceho súhlasu dotknutej osoby – súťažiaceho.

9. R-Comp, s.r.o. si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek zrušiť a ukončiť bez udania dôvodu alebo zmeniť podmienky súťaže.

V Ružomberku 8.11.2017