Nákup na splátky

Platí pri nákupe na splátky od 100€ prostredníctvom revolvingového úveru rozloženého do 11 alebo 20 mesačných splátok.

Ak budete splácať všetky záväzky voči Home Credit Slovakia, a.s. riadne a včas, vzniká Vám po doplatení splátok z uvedeného splátkového programu nárok na vrátenie 100 % úrokov zaplatených pri splácaní týchto splátok.

Príklad:

Pri výške úveru 500,00 €, ktorá bude rozložená na 11 splátok v rovnakej výške 50,00 €, pri akontácii 0,00 €, bude ročná úroková sadzba 20,20 %, RPMN 22,38 % a celková čiastka splatná spotrebiteľom 550,00 €. Príklad je vypočítaný za predpokladu čerpania 27. 9. 2020, úhrady prvej splátky 20. 10. 2020 a splatnosti poslednej splátky 20. 8. 2021. Hodnoty sa vzťahujú iba k čerpaniu úveru rozloženému do splátkového programu a nezohľadňujú ďalšie prípadné transakcie a poplatky splácané štandardným spôsobom podľa podmienok Vašej úverovej zmluvy.

Akcia trvá súčasne s aktuálnym letákom R-COMP.

Splátky poskytujeme prostredníctvom spoločností HomeCredit a Cetelem.

Prejsť na začiatok