Horúca súťaž

Naši výhercovia

Výhercom gratulujeme a všetkým Vám ďakujeme za účasť.

Milan Koreň
Herný set

Eva Žišková [v zastúpení Vladislav Žiška]
Elektrický gril


Lajkuj, komentuj a vyhraj

Ako sa zapojiť do súťaže?
Do súťaže bude zaradený každý, kto
• dá „páči sa mi“ na príspevok 
• a v komentári pod príspevkom napíše akú špecialitu by ugriloval ako prvú 🙂

Ak sa ti páči táto súťaž, budeme radi, ak ju podporíš svojim zdieľaním.

Žrebovať budeme
dvoch šťastných výhercov
1. náhodne vyžrebovaný vyhráva HERNÝ SET
2. autor, pre nás
najoriginálnejšieho príspevku, vyhráva GRIL

Súťaž na fcb trvá od 18.6.2020 do 1.7.2020.

Veľa šťastia

Pravidlá súťaže na fcb

1. Zo žrebovania sú vylúčení zamestnanci spoločnosti R-COMP, s.r.o. a ich rodinní príslušníci.
2. Pokiaľ výherca nedosiahol vek 18 rokov, bude výhra odovzdaná len jeho zákonnému zástupcovi.
3. Výhercovia budú oboznámení o výhre správou zaslanou na ich Facebook účet.
4. Ceny budú odovzdávané po žrebovaní v termíne dohodnutom s výhercami v priestoroch predajne R-COMP, s.r.o., Poľná 58, 034 01 Ružomberok.
5. Výhercovi zaniká nárok na cenu, ak si ju neprevezme do mesiaca od ukončenia súťaže.
6. Cena môže byť odovzdaná výhercovi až po predložení dokladu totožnosti a jeho totožnosť musí korešpondovať s totožnosťou účtu na Facebooku, resp. ak výherca používa alias, bude nás prostredníctvom správy na Facebooku informovať  o svojej totožnosti za účelom overenia pri preberaní ceny.
7. Výhry nie sú vymáhateľné súdnou cestou.
8. Výhry nemôžu byť vyplatené v hotovosti.
9. Mená výhercov budú uverejnené na webovej stránke spoločnosti [www.r-comp.sk] a v komentári príspevku, na ktorý sa súťaž vzťahuje.
10. Súťažiaci svojou účasťou vyjadruje dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov firmou R-COMP, s.r.o. v rozsahu meno, priezvisko, adresa a číslo OP pre účely odovzdania cien výhercom. Výherca súhlasí s vyhotovením fotodokumentácie jeho osoby spoločne s výhernou cenou a použitím tejto fotodokumentácie na webových stránkach firmy R-COMP, s.r.o. [www.r-comp.sk] a na facebookovom účte firmy [www.facebook.com/rcomprk/].
Spoločnosť R-COMP sa zaväzuje dodržiavať pravidlá stanovené platnou európskou a slovenskou legislatívou a primerane Vaše osobné údaje chrániť.
11. R-COMP, s.r.o. si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek zrušiť a ukončiť bez udania dôvodu alebo zmeniť podmienky súťaže.

Prejsť na začiatok